НАГРАДНИ КОНКУРСИ


ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани организира Награден конкурс - Модна ревија 2013, на кој може да се пријават сите ученици од градинките, основните и средните училишта од Општините Кочани, Каменица, Виница, Зрновци и Пробиштип. Повеќе информации на линкот.
ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани организира Новогодишен награден конкурс - 2013, за изработна на новогодишна елка од амбалажен материјал. На овој конкурс може да се пријават сите ученици од градинките, основните и средните училишта од Општините Кочани, Каменица, Виница, Зрновци и Пробиштип. Повеќе информации на линкот.

 

СЕМИНАРИ


Целта на ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани пред се е да ги едуцира граѓаните на Република Македонија како да ја заштитуваат и да се грижат за човековата околина и да бидат директни и активни учесници во процесот на рециклирање на амбалажата која има повеќекратна вредност.

Имајќи го ова во предвид, ЕКО-ПАК ХИТ организира семинари и обуки, за бизнис секторот, за невладиниот сектор, како и за инспекциските органи.

 

Управување со пакување и отпад од пакување – Како до исполнување на националните цели? - Стопанска комора на Македонија, Скопје, 05 Декември 2014

Нова методологија за собирање, транспорт и селектирање на отпад - Еуро Хотел Градче, Кочани, 29-30 Мај 2014

Работна средба за унапредување на ЗУПОП - Мотел Слив, Виница, 12.12.2013

Семинар за комуналните јавни претпријатија - Дојран, 15.11.2013

Семинар за бизнис сектор - Облешево, 10.10.2013

Презентација за комунални инспектори - Скопје, 07.06.2013

Семинар за бизнис сектор - Пробиштип, 23.04.2013

Семинар за инспекциските служби - Виница, 15.01.2013

Семинар за бизнис сектор - Кочани, 28.02.2013

 

ЕКО-ПАК ХИТ ВО МЕДИУМИТЕ


- Известувања за промоција на Лиценцата за управување со пакување

Вечер , Сител , Канал 8 Кочани , MakFax , Libertas

- Известување за донација на садови за разделно собирање во Виница и Кочани

ТВ Виница, ТВ Кочани

- Известување за модната ревија од пластична амбалажа

ТВ Кочани, Комарец, МИА

- Известување од акција за собирање на пластична амбалажа во Кочани

ТВ Кочани