СОРАБОТКА СО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани и Општина Македонска Каменица во текот на изминатите години ја остварија следнава соработка:

 

2013

- Новогодишни пакетчиња за децата со посебни потреби

 

2012

- Донација на Општина Македонска Каменица 06.10.2012 година

Доделување награди по повод новогодишен конкурс