Вработување

 

Еко-Пак Хит ДОО Кочани посветува значајно внимание на своите човечки ресурси. Инвестирање во човечките ресурси, вложување во тимска работа и стручна едукација претставува наш клучен приоритет.

Доколку Ваша желба е да бидете дел од тимот на Еко-Пак Хит ДОО испратете Ваша апликација за работа. Сите апликации ќе бидат разгледани и согласно нашите потреби од конкретен профил, истите ќе бидат поканети на интервју.

Напомена: Согласно Законот за заштита на личните податоци сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Гарантираме дека освен за наведениот случај, Вашите лични податоци нема да бидат користени за други цели ниту пак достапни на трети лица.

 

Активни огласи

 

Вашите апликации доставете ги на info@ekopakhit.com.mk.