СОРАБОТКА СО ОПШТИНА КОЧАНИ

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани и Општина Кочани во текот на изминатите години ја остварија следнава соработка:

 

2016

- Ден на планетата Земја 22.04.2016 година

- Деловна соработка Еко-Пак Хит и Клуб за планинарски спортови Москито 2015 Кочани

- Соработка Еко-Пак Хит и Карате Клуб Кочани

 

2015

- Новогодишни пакетчиња за децата со посебни потреби 22.12.2015

- Саем за вработување 21.10.2015 година

- Соработка Еко-Пак Хит и Авто Петрол

- Донација за Општина Кочани - 04.06.2015

- Еко-акција на релација Кочани - Брана Градче 04.05.2015

- Едукација -Биди модерен-селектирај паметно

 

2014

- Донации во ОУ Малина Поп Иванова 23.12.2014

- Македонија без отпад 18.10.2014

- Донација летни маички за „Комунална Хигиена“ 16.07.2014

- Еко-Пак Хит дел од средбата на тема Нова генерација на резервоари за вода и ПЕ ревизиони шахти 20.06.2014

- Нова методологија за собирање, транспорт и селектирање на отпад - Еуро Хотел Градче, Кочани 29-30 Мај 2014

- Еко-Пак Хит со донации во месец Март

- Брендирање на возила на КЈП Водовод од Кочани 15.01.2014

 

2013

- Еко-Пак Хит покровител на Новогодишниот концерт на ОМУ Ристо Јуруков, 26.12.2013

- Работни одела за Комунална хигиена, 24.12.2013

- Новогодишни пакетчиња во ОУ Малина Попиванова, 23.12.2013

-Садови за селектирање на отпад за ДГ „Павлина Велјанова", 07.10.2013

- Македонија без отпад 05.10.2013

- Денови на оризот 29.09.2013

- Модна ревија 31.05.2013

- Донација по повод Денот на планетата Земја 20.04.2013

- Семинар - Бизнис сектор 28.02.2013

- Семинар за инспекциски служби 15.01.2013

 

2012

- Доделување награди по повод новогодишен конкурс

- Донација на Општина Кочани 06.10.2012

- Платнена торбичка за почист град 17.05.2012