СОРАБОТКА СО ОПШТИНА БЕРОВО

„ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани и Општина Берово во текот на изминатите години ја остварија следнава соработка:

 

2015

- Изработка на подароци од хартија по повод 8ми март во ОУ Дедо Иљо Малешевски

 

2014

- Донација на контејнери 11.11.2014 година